V30-743-B METALİZE DUVAR SAATİ

  •  Metalize Kasa
  •  Mineral Cam
  •  Akar Saniye
  •  Bristol Kadran – Bronz Varak